Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 
47.5959864170067 6.50913772731928

WEDSTRIJD PÉTANQUE

ATHESANS

WEDSTRIJD PÉTANQUE

70110 ATHESANS
03 8... Afficher

Datums / Uren

Le 04/08/2018

Zaterdag : 13:15 -

Manifestatieverloop : Middag