Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 

Besancon et ses demeures

BESANCON

Praktische informatie

Office de Tourisme et des Congrès de Besançon
25000 BESANCON
www.besanconetsesdemeures.fr

Route
informatie

Duur : Dag
Vervoermiddel : Ik kom met de trein, ik ben te voet
Routeafstand : 12
Route stap :
  • 1 14 rue de la Convention
  • 2 1 rue Péclet
  • 3 91 Grande Rue
  • 4 8bis rue de la Préfecture