Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 

12ÈME FESTIVAL VOCAL LE FRUIT DES VOIX

LONS LE SAUNIER

12ÈME FESTIVAL VOCAL LE FRUIT DES VOIX

39000 LONS LE SAUNIER
03 8... Afficher

www.lefruitdesvoix.com

Datums / Uren

Le 19/10/2018

Vrijdag : 21:00 -

Le 20/10/2018

Zaterdag : 20:30 -

Le 21/10/2018

Zondag : 18:30 -

Le 22/10/2018

Maandag : 20:30 -

Le 24/10/2018

Woensdag : 20:30 -

Le 26/10/2018

Vrijdag : 20:30 -

Le 27/10/2018

Zaterdag : 20:30 -

Le 28/10/2018

Zondag : 11:45 -