Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 

GESCHIEDENIS

détail, palais granvelle de Besançon

palais Granvelle de Besançon, détail - ©CRT de Franche-Comté

Sinds de Oudheid heeft de Franche-Comté verschillende benamingen gehad, al naar gelang de veroveringen en allianties tussen de grootmachten zoals het Romeinse Rijk, het Heilige Duitse Rijk, de huis Habsburg en ook het Franse koninkrijk. Dit laatste bezette in 1678 de Franche-Comté (Vrede van Nijmegen). Pas vanaf die tijd behoort de streek definitief bij Frankrijk.

Deze historische gebeurtenissen hebben duidelijke sporen achtergelaten in onze steden en dorpen, die nu rijk zijn aan Romeinse, middeleeuwse resten of uit de Renaissance. Al deze getuigen betekenen even zovele af te leggen intrigerende bezoeken.

Naast deze turbulente geschiedenis en de machtspelletjes verschilt de Franche-Comté van andere streken door zijn dwarse, opstandige geest. Opstandig bood ze het hoofd aan de Franse troepen, zowel aan die van Lodewijk XI (1477-79), Henri IV(1595), Richelieu (1634-44) als aan Lodewijk XIV (1674-78). Iets minder lang geleden illustreren de moedige verdediging van Belfort tegen de Pruisen in 1870 of, nog korter geleden, het verbeten verzet tegen de nazibezetting perfect het karakter van deze streek.  In dit historische licht krijgt het beroemde devies "Comtois rends-toi ! Nenni, ma foi" (Comtois, geef je over! Echt niet) zijn volle betekenis.

mythes en legenden

Ontdek

Grands hommes

Louis Pasteur, Victor Hugo, Gustave Courbet... de streek heeft een scala aan geniën voortgebracht!

VICTOR-HUGO

>> Meer weten