Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 

Ambachtelijke kennis

De Franche-Comté wordt onbetwist erkend als een streek van ambachten. De inwoners van de streek hebben vele talenten die voor sommigen verrassend zullen zijn. Allerlei soorten materialen worden bewerkt.

Winkelen

Ontdek

De kinstberoepen in de Franche-Comté

Samenwerkingsverband van professionals uit de Franche-Comté om de ambachtskunst in de Franche-Comté te promoten onder verschillende partijen.

In het van het Juragebergte

In het Juragebergte zijn vele industrieën ontstaan die bepalend zijn geweest voor de huidige reputatie van de Franche-Comté. De bril zou meer dan 200 jaar geleden zijn uitgevonden in Morez. Vandaag de dag houden nog steeds meer dan 38 bedrijven zich bezig met dit ambacht, dat het Musée de la Lunette (brillenmuseum) onder de aandacht brengt in een interactieve, speelse museumopstelling.

In het collectieve geheugen van de Fransen is Saint Claude synoniem met pijpen en diamanten, twee belangrijke industrieën die deze stad haar faam bezorgd hebben. Twee belangrijke plaatsen brengen de gouden eeuw van de stad in herinnering: het Musée de la Pipe et du diamant (pijpen- en diamantmuseum) en de werkplaats van de meesterpijpenmaker Genod.

In het Parc Naturel Régional du Haut-Jura zijn veel ambachtslieden te vinden, die de traditionele ambachtskunsten levend houden. Daartoe behoort de steenslijperij van Bellefontaine waar het slijpen van edelstenen beoefend wordt volgens de zuiverste regels van de kunst. Het andere belangrijke materiaal dat (onder andere via het kuipersvak) bewerkt wordt door de ambachtslieden uit de Franche-Comté is hout, te vinden in woningen, de ambachtskunst, de kunst, de klokkenmakerij en de gastronomie. Het musée de la Boissellerie (kuipersmuseum) in het hart van het plaatsje Les Roussesbiedt een unieke kans om de vele houten voorwerpen en de verschillende toepassingen van hout te leren.

Door de valleien

In de Franche-Comté is nauwkeurigheid niet alleen terug te vinden in de microtechniek. In Luxeuil-les-Bains besteedt het Conservatoire de la Dentelle (kantmuseum) aandacht aan dit nauwkeurige werk. Er worden bijzonder originele stukken vertoond.

In de vallei van de Loue en de Lison zijn meerdere disciplines te vinden: het maken van sieraden, meubelmakerijen, steenhouwers, beeldhouwers,...

Een andere belangrijke plaats voor ambachtskunst in de Franche-Comté: de Cristallerie de Passavant la Rochère, momenteel de oudste nog werkende artistieke glasmakerij in Frankrijk.

De Franche-Comté is ook en vooral wereldwijd bekend vanwege de klokkenmakerij, klokken of horloges uit de Comté, van de voorouderlijke ambachtskunst tot de moderne heropleving van deze industrie. Musea en ondernemingen werken dagelijks aan de waardering van deze ambachtelijke kennis. Voorbeeld van een innovatieve en moderne onderneming: het bedrijf Utinam uit Besançon.

De ambachten van de Franche-Comté zijn méér dan plaatsen die u kunt bezoeken, handelingen die u zelf kunt leren en ontmoetingen met ambachtslui. Ze staan voor een echte manier van leven.