Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 

De anti-slavernijroute

Gedurende drieëneenhalve eeuw werden 15 miljoen zwarten uit Afrika weggehaald om als slaven op de Amerikaanse plantages te gaan werken.

Route des abolitions

Route des abolitions - ©CRT de Franche-Comté

De in 2004 gelanceerde anti-slavernijroute brengt de strijd tegen deze vorm van onderwerping in herinnering,  een strijd die geleid werd door abbé Grégoire, Toussaint Louverture, Anne-Marie Javouhey, Victor Schoelcher en de anonieme inwoners van Champagney.
Deze route maakt deel uit van het internationale "Slavenroute"-project dat ondersteund wordt door UNESCO en een afsplitsing vormt van de wet van 10 mei 2001 die de handel in en slavernij van zwarten als misdaad tegen de menselijkheid erkent.

De anti-slavernijroute telt vijf sites verspreid over het oostelijke deel van Frankrijk. Twee hiervan zijn te ontdekken in de Franche-Comté:

-          het Kasteel van Joux (Doubs), dat diende als gevangenis voor Toussaint Louverture, de leider van de opstand van Saint-Domingue

-          het Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme van Champagney (Haute-Saône),  waar de inwoners van dit dorp reeds vanaf 1789 de slavernij van zwarten veroordeelden in artikel 29 van hun klaagbrieven.

Kasteel van Joux

ontdek