Ok

Door verder te surfen op de website aanvaardt u het gebruik van cookies, ondermeer voor bezoekstatistieken, om u diensten en aangepaste aanbiedingen volgens uw interesse voor te stellen, evenals uitwisselingservices en om de functies van de site te optimiseren.
Voor verdere informatie over de bescherming van uw privéleven en de trackers te parametreren.

Het laden

Loader
 

Er bestaat een geoptimaliseerde website
als u ter plaatse bent

 

De FRAC van Franche-Comté

In Besançon is de Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) van Franche-Comté al sinds 2013 ondergebracht in een nieuw en beslist modern gebouw. Een opmerkelijk kader waarmee de FRAC aan een zo groot mogelijk publiek de geheimen van de hedendaagse kunst wilt onthullen en een boeiend cultureel programma wilt voorstellen!

Wat is een FRAC?

Wist u dit? Jack Lang, ongetwijfeld de meest gekende Franse minister van Cultuur en bezielende kracht achter deze grote opgetogenheid van 21 juni gekend onder de naam Fête de la musique (Muziekfeest), ligt tevens aan de grondslag van de Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC).

In de jaren 80 legt hij de hand aan een grootschalig project ter ondersteuning en verspreiding van de hedendaagse kunst, in het kader van het decentralisatiebeleid, en dit vertaalde zich op het grondgebied naar de oprichting van meerdere FRAC verspreid over de 23 regio's van Frankrijk, waaronder één in Franche-Comté.

De FRAC hebben als taak de creatie, het beheer en de verrijking van een openbare collectie van Hedendaagse Kunst. Het is de bedoeling deze collectie te laten rondreizen in Frankrijk en in het buitenland, aan de hand van tentoonstellingen en pedagogische evenementen.

Het is ook aan de FRAC om nieuwe vormen van verwerbing en bewustmaking van het publiek te verzinnen metreffende de artistieke creatie van onze tijd.

De FRAC van Besançon in een nieuw kleedje

2013 staat voor de FRAC van Franche-Comté in het teken van een nieuwe start, met een nieuwe aanwezigheid in de Kunststad Besançon, een gewaagd architercturaal geheel volledig in glas en hout, ontworpen door de Japanse architect met internationale naambekendheid Kengo Kuma.

Dit prachtig emblematisch gebouw dat de vernieuwing van de hoofdstad van Compté symboliseert is op zich alleen al een omweg waard. Omwonenden en bezoekers kunnen er terecht in de brasserie en op het terras langs de oevers van de Doub. Verder kan men er aangename wandelingen maken met op de achtergrond de citadel van Vauban en de groene heuvels van Besançon.

De FRAC, niet alleen voor tentoonstellingen!

Deze nieuwe context is ook en vooral een gelegenheid voor de FRAC om een heuse culturele pool te worden die op de voorgrond treedt.

Achter hoge gevels beschikt de FRAC over een enorme oppervlakte van bijna 3.000m2 gewijd aan de tijdelijke tentoonstellingen. Vergezeld van een bemiddelaar, kuiert de bezoeker langs het ruim aanbod van artistieke uitdrukkingen van de afgelopen 40 jaar: foto's, schilderwerken, beeldhouwwerken, installaties, filmpjes… alle gevoeligheden en technieken komen samen.

Naast de tentoonstellingen, stelt de FRAC een rijk en uiteenlopend cultureel programma voor: ontmoetingen met kunstenaars, conferenties, concerten, dans…. Een pluridisciplinaire culturele wereld die de bezoeker kan ontdekken. Voor ieder wat wils!

We merken op dat de FRAC ook op verschillende niveaus toegankelijk is voor de jongeren, met creatieve ateliers en andere evenementen voor kinderen en scholieren. Aarzel niet langer en vraag het programma aan!

De Citadelle van Besançon

De stenen van dit bouwwerk vormen stille getuigen van de glorietijd van de opdrachtgever, Lodewijk de veertiende. Tegenwoordig herbergt de citadel een omvangrijke museumruimte evenals een prachtige dierentuin, die optimaal plezier biedt voor groot en klein.

Agenda van de FRAC

Ontdekken